Alle teksten zijn gedeclareerd bij de Auteursrechtenorganisatie  Buma-Stemra en mogen niet zonder toestemming van de auteurs gebruikt of gewijzigd worden.

© Jacques Herb - 2010 Alle rechten voorbehouden

HET FIERE SCHOOIERSHART.

IK LOOP ALS EEN SCHOOIER DOOR WEER EN DOOR WIND

BIJ DAG EN TOT DIEP IN DE NACHT

ER IS HAAST GEEN MENS ME WAT VRIEND’LIJK GEZIND

IK WORD DOOR EEN IEDER VERACHT

DE DAMES EN HEREN DIE GAAN ME VOORBIJ

ER ZIJN ER DIE ‘K GOED HEB GEKEND

ZE HOUDEN VOL AFSCHUW HUN KLEREN OPZIJ

UIT ANGST VOOR ZO’N SCHUNNIGE VENT

REFREIN:

MAAR ONDER M’N LOMPEN, DAAR DRAAG IK NOG IETS

WAARMEE IK DE WERELD TART

DAAR KLOPT EN DAAR LEEFT

DAAR LIJDT EN DAAR BEEFT

M’N FIERE SCHOOIERSHART.

ER WAS EENS EEN TIJD, HET IS AL JAREN GELE’EN

DAT ‘K NIET ZO’N VERSCHOPPELING WAS

TOEN SNEED ME DE WIND DOOR M’N KLEREN NIET HEEN

TOEN DRONG ER GEEN KOU DOOR M’N JAS

TOEN HAD IK EEN WONING, TOEN KENDE ‘K GELUK

TOEN HAD IK EEN VROUW EN EEN KIND

OPEENS GREEP HET NOODLOT ME WEG, MET EEN RUK

O GOD, WAT ‘K ZO TEER HAD BEMIND

REFREIN.

EEN KRACH OP DE BEURS EN M’N ZAKEN FAILLIET

AAN FLARDEN M’N HELE BESTAAN

EEN VRIEND DIE ME HIELP? ACH, DIE VOND IK TOEN NIET

ZE LIETEN HET NOODLOT BEGAAN

EN DRIE MAANDEN LATER, TOEN GREEP HET M’N VROUW

EN GAF HAAR EEN KEREL MET GELD

’T WAS UIT MET HAAR LIEFDE. ’T WAS UIT MET HAAR TROUW

ZE WAS ZO OP WEELDE GESTELD

REFREIN.

ZE WAS ALS EEN DEERNE IN ZIJ EN IN KANT

ZE LIEP MET EEN CHIQUE MENEER

O GOD, EN TOEN LEI ZE EEN GULDEN IN M’N HAND

EN KEEK MET EEN LACHJE OP ME NEER

ZE HAD ME IN M’N LOMPEN GODDANK NIET HERKEND

ZE WIST NIET M’N SMART EN M’N LEED

ZE ZAG NIET DE TRAAN VAN DE SJOFELE VENT

DIE ’T GELDSTUK HET WATER INSMEET

REFREIN.

Tekst & Muziek: W. Derey / O. Zeegers