Alle teksten zijn gedeclareerd bij de Auteursrechtenorganisatie  Buma-Stemra en mogen niet zonder toestemming van de auteurs gebruikt of gewijzigd worden.

© Jacques Herb - 2010 Alle rechten voorbehouden

VOOR IK HANG

IK HEB NOG ACHT MINUTEN VOOR IK HANG.

IK STA HIER OP ’T SCHAVOT EN IK BEN BANG.

HET TOUW HANGT VOOR MIJN NEK, IK HEB HET KOUD.

‘K BEN EEN MENS DIE NET ALS JIJ VAN ’T LEVEN HOUDT.

ZEVEN MINUTEN, DAN IS HET GEDAAN.

ZOLANG MOET IK HIER NOG BLIJVEN STAAN

ZONDER VRIENDEN, ZONDER  VROUW EN KIND.

NIEMAND DIE MIJN GRAF NOG ERGENS VINDT.

ZES MINUTEN EN IS HET VOORBIJ.

ALLES WAT IK DEED EN WAT IK ZEI

HANGT DAN AAN DIT TOUW WAARVOOR IK STA.

JA, HET LEVEN WORDT HEEL KORT VOOR MIJ WELDRA.

NOG VIJF MINUTEN EN IK BEN IN DE HEL.

HET LEVEN WAS TE KORT EN GING TE SNEL.

IK HEB HET ZO GEWILD EN HET IS TE LAAT.

‘K HEB GEEN SPIJT, WORD TOCH DOOR IEDEREEN GEHAAT

NOG VIER MINUTEN EN HET IS GEDAAN,

EEN DOMINEE DIE KIJKT ME VRAGEND AAN.

HIJ HEEFT HET OVER GOD EN HEMELRIJK

MAAR IK ALLEEN BEN DADELIJK EEN LIJK

DRIE MINUTEN IS EEN LANGE TIJD

ALS JE AAN JE ZONDEN DENKT MET SPIJT.

DE BEUL DIE DOET ZIJN WERK PLICHTSGETROUW

NOG EVEN EN MIJN LEVEN HANGT AAN STEVIG TOUW

NOG TWEE MINUTEN DAN WORDT HET ALTIJD NACHT.

GOD, GEEF ME DAN EVEN NOG DE KRACHT.

DE MENSEN OP DE STRAAT, ZE WORDEN STIL.

NIEMAND VRAAGT ER OF IK STERVEN WIL.

IK KIJK NU NAAR HET LUIK VLAK ONDER MIJ,

NOG ÉÉN MINUUT EN ALLES IS VOORBIJ.

IK ZIE OPEENS MIJN LEVEN IN GROOT LICHT

EN IK VOEL HET KLAMME ZWEET OP  MIJN GEZICHT

IK GEEF EEN SCHREEUW MAAR NIEMAND DIE HET HOORT

IK HANG NU AAN EEN TOUW, IK WORD VERMOORD.

HET HOUTEN LUIK GAAT OPEN ONDER MIJ……..

TEKST & MUZIEK: P. KARTNER